ScopeDome USB Card ver. 2.1

2M_Dome_Motor_12V_DC_0
2M_Dome_Motor_12V_DC_1
3M_Dome_Shutter_Motor_0
3M_Dome_Shutter_Motor_1
3M_Dome_Shutter_Motor_2
12V_180W_DC_Power_1
12VDC_Card_Set_With_Motors_0
12VDC_Card_Set_With_Motors_1
230VAC_Card_Set_With_Motors_0
230VAC_Card_Set_With_Motors_1
230VAC_Card_Set_With_Motors_2
230VAC_Dome_And_Shutter_Motors
Additional_Connector_For_Slip_Ring_Line_L
Caps_For_Base_Ring_Screw
DC12V_Dome_Motor
DC12V_Shutter_Motor
Dome_Stickers
Encoder_Module_0
Encoder_Module_1
Encoder_Module_2
Encoder_Module_3
Higrometr_0
Higrometr_1
Home_Sensor
Limit_Switch_0
Limit_Switch_1
Limit_Switch_Preasure_Plate
PlugAndPlay_Wires
PlugAndPlay230VAC_Main
PlugAndPlay230VAC_Rotary
Power_Contacts_Box_22
Power_Contacts_Box_27
Remote_Control
ScopeDome_12V_PWM_Opend_0
ScopeDome_12V_PWM_Opend_1
ScopeDome_Main_21_Opened_0
ScopeDome_Main_21_Opened_1
ScopeDome_Rotary_21_Opened_0
ScopeDome_Rotary_21_Opened_1
ScopeDomeUSBCard_2.1_Main_0
ScopeDomeUSBCard_2.1_Main_1
ScopeDomeUSBCard_2.1_Rotary_0
ScopeDomeUSBCard_2.1_Rotary_1
Slip_Ring_Wires_Line_L
Slip_Ring_Wires_Line_L_Shortcuts
Slip_Ring_Wires_Line_N
Thermometers
previous arrow
next arrow
PlayPause
2M_Dome_Motor_12V_DC_0
2M_Dome_Motor_12V_DC_1
3M_Dome_Shutter_Motor_0
3M_Dome_Shutter_Motor_1
3M_Dome_Shutter_Motor_2
12V_180W_DC_Power_1
12VDC_Card_Set_With_Motors_0
12VDC_Card_Set_With_Motors_1
230VAC_Card_Set_With_Motors_0
230VAC_Card_Set_With_Motors_1
230VAC_Card_Set_With_Motors_2
230VAC_Dome_And_Shutter_Motors
Additional_Connector_For_Slip_Ring_Line_L
Caps_For_Base_Ring_Screw
DC12V_Dome_Motor
DC12V_Shutter_Motor
Dome_Stickers
Encoder_Module_0
Encoder_Module_1
Encoder_Module_2
Encoder_Module_3
Higrometr_0
Higrometr_1
Home_Sensor
Limit_Switch_0
Limit_Switch_1
Limit_Switch_Preasure_Plate
PlugAndPlay_Wires
PlugAndPlay230VAC_Main
PlugAndPlay230VAC_Rotary
Power_Contacts_Box_22
Power_Contacts_Box_27
Remote_Control
ScopeDome_12V_PWM_Opend_0
ScopeDome_12V_PWM_Opend_1
ScopeDome_Main_21_Opened_0
ScopeDome_Main_21_Opened_1
ScopeDome_Rotary_21_Opened_0
ScopeDome_Rotary_21_Opened_1
ScopeDomeUSBCard_2.1_Main_0
ScopeDomeUSBCard_2.1_Main_1
ScopeDomeUSBCard_2.1_Rotary_0
ScopeDomeUSBCard_2.1_Rotary_1
Slip_Ring_Wires_Line_L
Slip_Ring_Wires_Line_L_Shortcuts
Slip_Ring_Wires_Line_N
Thermometers
previous arrow
next arrow

Podstawowe informacje o karcie

Bezprzewodowa karta ScopeDome USB ver. 2.1 przeznaczona jest do sterowania obserwatoriów astronomicznych. Składa się z czterech podstawowych części:

 • głównej - montowanej przy teleskopie, sterującej silnikiem obrotowym kopuły,
 • obrotowej - montowanej na części ruchomej kopuły i sterującej klapami,
 • bezprzewodowego pilota pozwalającego na wygodne kontrolowanie ruchu kopuły podczas obserwacji wizualnych,
 • oprogramowania sterującego (drivera) dla systemu Windows.

Uniwersalna konstrukcja karty pozwala na sterowanie różnymi rodzajami kopuł. Dzięki ośmiu wbudowanym przekaźnikom umożliwia ona sterowanie zasilaniem wyposażenia obserwatorium np. teleskopem, kamerą, oświetleniem, wentylacją. Karta wyposażona jest w niezbędne wejścia sygnalizujące stan kopuły i wejścia enkoderów mierzących jej azymut i położenie klap. Część sterująca klapami komunikuje się z główną częścią karty poprzez łącze radiowe lub przewodowo po interfejsie RS 485. Komunikacja karty z teleskopem realizowana jest przez platformę ASCOM 6.0, atlas nieba TheSky6 lub TheSkyX. Karta przystosowana jest do współpracy z różnego rodzaju stacjami pogodowymi i popularnymi czujnikami zachmurzenia.

Za pomocą karty można automatyzować pracę kopuł innych producentów np: SiriusBaaderHomeDomeUniwersał

Zakres zastosowań

Karta ScopeDome USB ver. 2.0 pozwala na kontrolowanie pracy kopuł różnych producentów wyposażonych w jedną lub dwie klapy oraz wszelkiego rodzaju obserwatoriów Roll-Off-Roof. Układ wyjść kontrolujących pracę silników napędzających kopułę i klapy jest uniwersalny i pozwala na używanie dowolnych silników: od typowych dla małych kopuł silników prądu stałego 12V, przez silniki krokowe, po trójfazowe silniki prądu zmiennego. W przypadku użycia silników 12V należy zastosować odpowiedni Relay Box. Komunikacja karty z komputerem odbywa się poprzez łącze USB. Oprogramowanie karty umożliwia kontrolowanie za jej pomocą kopuł o dowolnej średnicy. Karta ma wbudowany uniwersalny zasilacz 110 lub 230V AC, może też być zasilana z typowego zasilacza o napięciu 12V DC.

Podstawowe sprzętowe funkcje realizowane przez kartę

 • Sterowanie silnikiem obrotowym i pomiar azymutu kopuły
 • Sterowanie silnikami dwóch klap kopuły oraz przekazywanie informacji o ich stanie, każda z klap może być wyposażona w enkoder mierzący jej położenie
 • Sterowanie zasilaniem ośmiu urządzeń wyposarzenia obserwatorium
 • Awaryjne zamykanie klapy w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej
 • Awaryjne zamykanie klapy w przypadku rozładowania baterii podtrzymujących zasilanie
 • Awaryjne zamykanie klapy w przypadku złych warunków pogodowych
 • Awaryjne zamykanie klapy w przypadku utraty połączenia z komputerem sterującym
 • FindHome – wyszukiwanie sensora pozycji Home
 • Zapamiętywanie pozycji kopuły po wyłączeniu zasilania
 • Współpraca z czujnikami deszczu i chmur
 • Wejście Observatory Safe do sprzętowego blokowania działania silników
 • Wejście ScopeAtHome
 • Wyświetlanie podstawowych informacji o stanie czujników obserwatorium
 • Pomiar temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, wilgotności i ciśnienia
 • Pomiar napięcia baterii zasilających
 • Zdalne procedury zmiany wewnętrznego firmware karty, bez konieczności fizycznej obecności w obserwatorium

Dodatkowe informacje:

TOP