ScopeDome USB Driver ver. 5.0.0.02

Config_Card_Config
Config_Dome
Config_Dome_Heating_System
Config_FTP
Config_Program
Config_Relays
Config_Sensors
Config_Telescope
Config_Weather
Main
Main_Graph
Main_Graph_Select
Main_Relays
Main_Scripts
Main_Sensors
Main_Weather
MapPoints
previous arrow
next arrow
PlayPause
Config_Card_Config
Config_Dome
Config_Dome_Heating_System
Config_FTP
Config_Program
Config_Relays
Config_Sensors
Config_Telescope
Config_Weather
Main
Main_Graph
Main_Graph_Select
Main_Relays
Main_Scripts
Main_Sensors
Main_Weather
MapPoints
previous arrow
next arrow

ScopeDome USB Driver to zgodne z platformą ASCOM 6.1 oprogramowanie sterownika kopuły,  współpracujące z większością popularnych modeli teleskopów i atlasów nieba, np. takich jak StellariumCDCTheSky6 lub TheSkyX. Umożliwia ono prowadzenie w pełni automatycznych zdalnych sesji obserwacyjnych. Sterownik pozwala również na kontrolowanie zasilania urządzeń podłączonych w obserwatorium np. teleskopu, kamery CCD, wentylacji i oświetlenia.

Za pomocą drivera można automatyzować pracę kopuł innych producentów np: SiriusBaaderHomeDomeUniwersał

Podstawowe funkcje programu

 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej
 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku rozładowania baterii podtrzymujących zasilanie
 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku złych warunków pogodowych
 • zamykanie i otwieranie okna obserwacyjnego
 • obracanie kopuły i ustawienie jej na dowolny kierunek
 • soft-start i soft-stop silnika obrotowego kopuły
 • ograniczanie obrotów kopuły do zadanego zakresu kątów
 • funkcja GoTo do dowolnie wybranego azymutu
 • definiowanie dokładności śledzenia teleskopu
 • możliwość wyboru okresu czasu co jaki będzie aktualizowana pozycja teleskopu
 • synchronizacja ruchu kopuły z teleskopem
 • zatrzymanie ruchu kopuły w dowolnym momencie
 • synchronizacja kopuły z ruchem nieba do obserwacji wizualnych
 • ustawienie kopuły w pozycji Home
 • ustawienie kopuły w dowolnie określonej pozycji Park
 • pomiar i wyświetlanie azymutu kopuły
 • wyświetlanie pozycji teleskopu
 • OnTop – utrzymywanie okna programu nad oknami innych aplikacji
 • trzy rozmiary interfejsu programu
 • graficzna informacja o stanie kopuły
 • definiowanie nazw sterowanych urządzeń
 • włączanie i wyłączanie dowolnego urządzenia
 • włączanie zasilania wszystkich urządzeń w obserwatorium przy pomocy jednego guzika
 • czujniki pozycji Home i otwarcia okna obserwacyjnego
 • możliwość zdalnego zarządzania kopułą przez Internet
 • 100% kompatybilności z platformą ASCOM
 • driver pracuje w trybie LocalServer pod ASCOM

Program rozpowszechniany jest na licencji GNU wraz z kodem źródłowym i niezbędną dokumentacją.

Wymagania systemowe:

 • Microsoft WindowsXP z Service Pack 3 lub późniejszy
 • Microsoft .Net Framework 4.0
 • ASCOM 6.1

Instalacja Oprogramowania

 • Ze strony strony "Download" uruchom najnowszą wersję drivera kopuły, a następnie kieruj się instrukcjami na ekranie

Informacje dodatkowe

TOP