ScopeDome USB Card ver. 1.2

DomeConnectorBox
ScopeDome_Inside_2
ScopeDomeUSB-Card-1.2
pilot
previous arrow
next arrow
PlayPause
DomeConnectorBox
ScopeDome_Inside_2
ScopeDomeUSB-Card-1.2
pilot
previous arrow
next arrow

Podstawowe informacje o karcie

Karta ScopeDome USB ver. 1.2 przeznaczona jest do sterowania obserwatoriów astronomicznych. Składa się z czterech podstawowych części:

  • głównej - montowanej przy teleskopie, sterującej silnikiem obrotowym kopuły,
  • obrotowej - montowanej na części ruchomej kopuły i sterującej klapą,
  • pilota pozwalającego na wygodne kontrolowanie ruchu kopuły podczas obserwacji wizualnych,
  • oprogramowania sterującego (drivera) dla systemu Windows.

Uniwersalna konstrukcja karty pozwala na sterowanie różnymi rodzajami kopuł. Dzięki czterem wbudowanym przekaźnikom umożliwia ona sterowanie zasilaniem wyposażenia obserwatorium np. teleskopem, kamerą, oświetleniem, wentylacją. Karta wyposażona jest w niezbędne wejścia: home sensora, wejście enkodera mierzącego jej azymut i czujniki położenia klapy.

Część sterująca klapą komunikuje się z główną częścią karty przewodowo. Komunikacja karty z teleskopem realizowana jest przez platformę ASCOM 6.0, atlas nieba TheSky6 lub TheSkyX. Karta przystosowana jest do współpracy z różnego rodzaju stacjami pogodowymi i popularnymi czujnikami zachmurzenia.

Zakres zastosowań

Karta ScopeDome USB ver. 1.2 pozwala na kontrolowanie pracy kopuł różnych producentów oraz wszelkiego rodzaju obserwatoriów Roll-Off-Roof. Układ wyjść kontrolujących pracę silników napędzających kopułę i klapę jest uniwersalny i pozwala na używanie dowolnych silników: od typowych dla małych kopuł silników prądu stałego 12V, przez silniki krokowe, po trójfazowe silniki prądu zmiennego. W przypadku użycia silników 12V należy zastosować odpowiedni Relay Box. Komunikacja karty z komputerem odbywa się poprzez łącze USB.

Oprogramowanie karty umożliwia kontrolowanie za jej pomocą kopuł o dowolnej średnicy. Karta ma wbudowany zasilacz 230V AC.

Podstawowe funkcje realizowane przez kartę

Sterowanie silnikiem obrotowym i pomiar azymutu kopuły
Sterowanie silnikiem klapy kopuły oraz przekazywanie informacji o jej stanie
Sterowanie zasilaniem czterech urządzeń wyposarzenia obserwatorium
Awaryjne zamykanie klapy w przypadku złych warunków pogodowych
FindHome – wyszukiwanie sensora pozycji Home
Zapamiętywanie pozycji kopuły po wyłączeniu zasilania
Zdalne procedury zmiany wewnętrznego firmware karty, bez konieczności fizycznej obecności w obserwatorium
Driver karty współpracuje z wybranymi stacjami pogodowymi i czujnikami zachmurzenia:

Dodatkowe informacje:

TOP