Select language: Polski - English
Kopuły astronomiczne i systemy sterowania obserwatorium
Logo
 2M | 3M | 4M | 55M | Clamshell
Skip Navigation Links
Home
O nas
ProduktyExpand Produkty
Video
GaleriaExpand Galeria
Doc
Download
Cennik
Sklepy
Kontakt z nami
FAQ
Referencje
News
Program ScopeDome RoolOffRoof USB Driver przeznaczony jest do sterowania wyposażeniem obserwatorium astronomicznego z odsuwanym dachem. Pozwala on na sterowanie ruchem teleskopu, dachu i okna obserwacyjnego, oraz przy pomocy sensorów, na badanie ich położenia. Dodatkowo pozwala na kontrolowanie zasilania czterech podłączonych do sterownika ScopeDome USB Card lub ScopeDome Vellman K8055 urządzeń. Program został przystosowany do pracy pod ASCOM Platform gdzie rejestruje się jako sterownik ScopeDomeUSBRollOffRRoof.
Funkcje programu zorientowane są na sterowanie następującym sprzętem:
 • silnikiem odsuwającym dach obserwatorium (Roof On/Off, Roof Open/Close)
 • silnikiem okna teleskopu pozwalającego na umieszczenie teleskopu nad linią dachu (Shutter On/Off Shutter Open/Close)
 • teleskopem (poprzez driver ASCOM) i zasilaniem jego montażu (Telescope On/Off)
 • kamerą CCD (poprzez program MaxImDL) i zasilaniem kamery (Camera On/Off)
 • zasilaniem dwóch dodatkowych urządzeń np. oświetlenia i wentylacji (Light, Fan)
 • w przypadku gdy obserwatorium nie ma okna teleskopu istnieje możliwość sterowania zasilaniem dwóch dodatkowych urządzeń
 • w oprogramowanie wbudowano również obsługę Web Kamery podłączonej do komputera sterującego obserwatorium

Główną funkcją programu jest sterowanie ruchem dachu obserwatorium. Dzięki podłączonym do karty czujnikom program nie zezwala na otwarcie lub zamknięcie dachu obserwatorium w sytuacji, gdy będzie to groziło uszkodzeniem zainstalowanemu w nim teleskopowi.

Podstawową informację o teleskopie i jego położeniu program uzyskuje z czujnika AtPark, który powinien być zainstalowany i skonfigurowany tak, by był załączony tylko w przypadku gdy teleskop znajduje się w pozycji umożliwiającej bezpieczne otworzenie dachu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w szereg z tym czujnikiem podłączyć inne czujniki decydujące o bezpiecznym otworzeniu dachu. Program obsługuje również programową funkcję atPark dostępną w ASCOM.
Program kontroluje czas otwierania dachu. W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczanego czasu otwierania dachu (podanego przez użytkownika podczas konfiguracji) - program zatrzymuje sterujące dachem silniki i informuje użytkownika o zaistniałej awarii. Stan teleskopu, dachu obserwatorium i okna teleskopu przedstawiany jest na poglądowym schematycznym obrazku poniżej panelu Roof Position.
Niezależnie od czujnika AtPark program obsługuje czujniki otwarcia okna teleskopu, nie pozwalając na to by przy zamkniętym oknie możliwe było otwarcie lub zamknięcie dachu obserwatorium. Z drugiej strony okno teleskopu możemy otwierać lub zamykać tylko w sytuacji gdy dach jest zamknięty lub otwarty.

Dodatkowym modułem programu jest Monitor Obserwatorium.

Moduł Monitor pozwala na zapisywanie na lokalnym dysku komputera sterującego obserwatorium oraz przesyłanie na wybrany serwer ftp podstawowych informacji o stanie obserwatorium. Monitorowane są następujące informacje:

 •  stan dachu obserwatorium (otwarty, zamknięty, etc) (w pliku Status)
 • położenie teleskopu (współrzędne horyzontalne i equatorialne) (w pliku Status)
 • nazwa i współrzędne equatorialne obserwowanego obiektu (jeśli do sterowania teleskopem używany jest program TheSky6) (w pliku Status)
 • ostatnie wykonane kamerą CCD zdjęcie (jeśli używamy programu MaxImDL)
 • podgląd obserwatorium z kamery WebCam podłączonej do komputera sterującego obserwatorium
 • zrzut ekranu komputera sterującego obserwatorium Informacje te można wykorzystać do stworzenia stron WWW monitorujących onLine stan obserwatorium.
Program rozpowszechniany jest na licencji GNU wraz z kodem źródłowym i niezbędną dokumentacją. Na stronie Download znajdą państwo linki do dokumentacji i pliki instalacyjne programu.
Wymagania systemowe:
- Microsoft WindowsXP Service Pack 2
- Microsoft .Net Framework 3.5
- ASCOM 5.0
Instalacja Oprogramowania
Uwaga: Podczas instalacji programu karta sterownika musi być odłączona od komputera.
 • Ze strony Microsoft pobierz i zainstaluj pakiet .Net Framework 3.5
 • Ze strony www.ascom-standards.org pobierz i zainstaluj pakiet ASCOM Platform 5
 • Z menu Drivers na stronie www.ascom-standards.org wybierz i zainstaluj odpowiedni dla twojego teleskopu driverlik sterownika ScopeDome RollOffRoof USB Driver i zainstaluj go
 • Jeśli używasz karty ScopeDomeUSB wybierz z menu Start folder ScopeDomeUSB RollOffRoof Driver i z zakładki Install uruchom program CDM 2.04.06, zainstaluje on wirtualny port COM niezbędny do obsługi karty ScopeDomeUSB.

  W Menu Start zostanie dodany skrót do programu ScopeDome RollOffRoof USB Driver
  Program instaluje się w katalogu:
  C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Dome\ScopeDome_RollOffRoof\
  Uwaga: W Panelu Sterowania w Opcjach Językowych i Regionalnych przestaw separator dziesiętny z przecinka na kropkę, wymaga tego platforma ASCOM w wersji 5.0a, być może w późniejszych wersjach błąd ten zostanie naprawiony.
Page Last mod. - 2010/11/3 | Select language: Polski - English